Hiểu về đa dạng giới nhờ mô hình “Bánh Gừng Giới”

two green moutains
three green moutains

Tháng 6 – Tháng Tự Hào của cộng đồng LGBTQ+. Bé có rất nhiều câu hỏi, đặc biệt, trong sự phát triển thông tin hiện nay, những câu hỏi của Bé càng đa dạng và sâu sắc. Ba Mẹ đã biết cách trả lời như thế nào khi Bé có thắc mắc về cộng đồng LGBTQ+ chưa?

🏳️‍🌈Cộng đồng LGBTQ+ luôn tô điểm nhiều sắc màu trong bức tranh đa dạng của xã hội hiện đại. Họ định hình bản thân với muôn dạng bản sắc, vượt ra khỏi khuôn mẫu nam – nữ. Họ cá tính, tự tin và đầy tài năng nhưng họ cũng gặp rất nhiều thử thách, đặc biệt là công nhận hoàn toàn từ xã hội.

🏳️‍🌈Trong tháng Pride Month này, Daisy Home mong muốn được cùng Ba Mẹ tìm hiểu về sự đa dạng giới nhờ mô hình “Bánh gừng giới”. Thông qua sự thấu hiểu, ta sẽ có góc nhìn cởi mở hơn, tôn trọng hơn về cộng đồng LGBT, mà không đóng khung trong định kiến: “Chỉ là nam hay chỉ là nữ”. Từ đó, Ba Mẹ sẽ dễ dàng giải thích cho Bé hơn.

Mô hình “Bánh gừng giới” phân tích qua 4 khía cạnh sau: Giới tính sinh học, xu hướng t.í.n.h d.ụ.c, bản dạng giới và thể hiện giới. Chi tiết từng khía cạnh được giải thích cụ thể dưới đây:

1️⃣ GIỚI TÍNH SINH HỌC:
Giới tính sinh học được xác định dựa trên các đặc điểm sinh học như nhiễm sắc thể, cơ quan sinh dục, hormone… Giới tính sinh học bao gồm nam giới, nữ giới và liên giới tính. Trong đó, liên giới tính (Intersex) là người có đặc điểm giới tính không thuộc những tính trạng tiêu biểu của nam giới hay nữ giới.

2️⃣ BẢN DẠNG GIỚI:
Bản dạng giới là cách mỗi người tự nhận thức về giới tính của bản thân, không phụ thuộc vào giới tính lúc sinh. Thời điểm nhận thức bản dạng giới sớm hay muộn ở mỗi người là khác nhau. Điều này tùy thuộc vào trải nghiệm tình cảm và mức độ cởi mở của hoàn cảnh sống.

Bản dạng giới bao gồm: Nam, nữ, phi nhị giới. Có 3 trường hợp biểu hiện bản dạng giới phổ biến:

  • Người chuyển giới (Transgender) là người nhận thức được sự không tương thích với giới tính sinh học của mình.
  • Người hợp giới (Cisgender) là người có bản dạng giới hoàn toàn phù hợp với giới tính sinh học của bản thân.
  • Phi nhị giới (Non-binary) là người không thấy bản thân thuộc về giới nào. Họ có thể tự nhìn nhận mình là một bản dạng giới riêng biệt ngoài nam và nữ. Hoặc họ có thể thấy mình lúc là nam, lúc là nữ.

3️⃣ XU HƯỚNG TÍNH DỤC:
Xu hướng tính dục liên quan đến cảm xúc hay sự hấp dẫn lâu dài với một giới bất kỳ. Yếu tố này thường liên quan đến bản dạng giới mà không phụ thuộc vào giới tính sinh học.

Các trường hợp phổ biến của xu hướng tính dục:

  • Dị tính: Có hấp dẫn với người có giới khác với mình, ví dụ như nam thích nữ, nữ thích nam.
  • Đồng tính nữ (Lesbian): Là người nữ bị thu hút bởi người nữ khác
  • Đồng tính nam (Gay): Là người nam bị hấp dẫn bởi người cùng giới khác.
  • Song tính (Bisexual): Là người cảm thấy bị hấp dẫn bởi cả nam và nữ.
  • Vô tính (Asexual): Không hoặc ít cảm thấy hấp dẫn về mặt tình dục với bất kỳ giới tính hay bản dạng giới nào.
  • Toàn tính (Pansexual): Là người bị thu hút bởi tất cả bản dạng giới. Hay nói cách khác, giới và giới tính không phải là yếu tố quyết định hấp dẫn tình cảm/ tính dục của họ với người khác.

4️⃣ THỂ HIỆN GIỚI:
Thể hiện giới là cách mỗi người bộc lộ giới tính thông qua ngoại hình, quần áo, cử chỉ, điệu bộ và giao tiếp. Một người có thể hiện giới theo những gì xã hội đã định ra. Hoặc họ thể hiện giới không theo khuôn mẫu nào, nhằm để truyền tải con người thật của mình.

Giới và tính dục của con người có nhiều khía cạnh khác nhau. Cùng với đó, tình yêu cũng hiện lên với đủ hình thái đa dạng. Mỗi cá nhân dù là giới tính nào, họ cũng xứng đáng có quyền yêu và được yêu. Hy vọng chiếc “Bánh gừng giới” sẽ giúp Ba Mẹ thấu hiểu hơn về cộng đồng LGBTQ+. Thông qua đó, Ba Mẹ có thể gợi mở góc nhìn rộng hơn về xã hội cho các Bé từ khi còn nhỏ.

Daisy Home Preschool