Tầm nhìn & Sứ mệnh

two green moutains

Tầm nhìn Daisy Home

Đến năm 2027, Daisy Home Preschool sẽ trở thành hệ thống giáo dục mầm non đạt chuẩn quốc tế.

Sứ mệnh Daisy Home

Daisy Home Preschool là nơi đào tạo thế hệ mầm non phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và tinh thần.

Daisy Home Preschool là môi trường khởi đầu hạnh phúc cho thế hệ mầm non. Chúng tôi trao cho trẻ cơ hội chủ động thực hành khám phá thế giới xung quanh, với các phương pháp và chương trình giáo dục được cá thể hóa theo từng giai đoạn phát triển của trẻ. Trẻ được khơi dậy niềm yêu thích học tập và có khả năng học tập suốt đời. Daisy Home Preschool nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, phát triển nhân cách, trẻ cảm nhận được sự yêu thương và biết yêu thương, trở thành những công dân tử tế trong tương lai.

vision and mission