Hỗ trợ sức khỏe

two green moutains

Sức khỏe và sự an toàn của trẻ được Daisy Home đặc biệt quan tâm, do đó, môi trường học tập và vui chơi của trẻ tại Daisy Home được đảm bảo an toàn và sạch sẽ theo Quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo.

Bên cạnh đó, Daisy Home còn tổ chức khám sức khỏe tổng quát định kỳ. Mỗi sáng đến trường, trẻ đều được kiểm tra thân nhiệt và các dấu hiệu dễ nhận thấy của các bệnh truyền nhiễm để kịp thời báo cho phụ huynh và đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

Môi trường học tập và vui chơi của trẻ được làm sạch mỗi ngày để đảm bảo vệ sinh và ngăn ngừa dịch bệnh. Đối với trẻ nhỏ, chúng tôi đặc biệt chú ý tới đồ chơi của trẻ và áp dụng phương pháp “hai giỏ”. Dọn đồ chơi vào một giỏ và giỏ thứ hai cho những đồ chơi cần vệ sinh trước khi trẻ khác có thể chơi.

Các sản phẩm làm sạch hàng ngày và xà phòng rửa tay được sử dụng từ các nguyên liệu an toàn cho trẻ và thân thiện với môi trường.

a doctor is examining a child