Một ngày hạnh phúc tại Daisy Home

two green moutains

1. Lịch sinh hoạt dành cho trẻ 6 tháng – 12 tháng

Thời gianHoạt động
7:00 – 7:30Đón trẻ
7:30 – 8:30Ăn dặm + Uống sữa + Vệ sinh buổi sáng
8:30 – 9:00Hoạt động nhẹ, phát triển vận động thô
9:00 – 10:00Ngủ giấc 1
10:00 – 11:00Hoạt động phát triển trí tuệ, ngôn ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh), âm nhạc
11:00 – 12:00Ăn dặm + Uống sữa + Vệ sinh buổi trưa
12:00 – 14:30Ngủ giấc 2
14:30 – 15:00Hoạt động nhẹ, phát triển vận động thô
15:00 – 15:30Ăn bữa phụ + Uống sữa
15:30 – 16:15Hoạt động phát triển giác quan và kỹ năng vận động tinh + Đọc sách (Tiếng Việt và Tiếng Anh)
16:15 – 17:00Trả trẻ

2. Lịch sinh hoạt dành cho trẻ 12 tháng – 36 tháng

Thời gian Hoạt động
7:00 – 7:30Đón trẻ
7:30 – 7:45Thể dục sáng
7:45 – 8:15Ăn sáng
8:15 – 8:45Trò truyện đầu ngày
8:45 – 9:30Montessori / Thể thao (Nhảy, Bơi, Yoga) / STEAM / Toán
9:30 – 9:45Ăn bữa phụ
9:45 – 10:30Hoạt động học tập theo dự án (Tiếng Anh / Tiếng Việt)
10:30 – 11:30Ăn trưa, vệ sinh buổi trưa
11:30 – 14:30Ngủ trưa
14:30 – 15:00Ăn xế
15:00 – 16:00Hoạt động học tập theo dự án (Tiếng Anh / Tiếng Việt) / Đọc sách, Thơ, Truyện
16:00 – 16:15Uống sữa
16:15 – 17:00Trẻ chơi tự do – Trả trẻ

3. Lịch sinh hoạt dành cho trẻ 3 tuổi – 6 tuổi

Thời gian Hoạt động
7:00 – 7:30Đón trẻ
7:30 – 7:45Thể dục sáng
7:45 – 8:15Ăn sáng
8:15 – 8:45Trò truyện đầu ngày
8:45 – 9:30Montessori / Thể thao (Nhảy, Bơi, Yoga) / STEAM / Toán
9:30 – 9:45Ăn bữa phụ
9:45 – 11:00Hoạt động học tập theo dự án (Tiếng Anh / Tiếng Việt)
11:00 – 12:00Ăn trưa, vệ sinh buổi trưa
12:00 – 14:30Ngủ trưa
14:30 – 15:00Ăn xế
15:00 – 16:00Hoạt động học tập theo dự án (Tiếng Anh / Tiếng Việt) / Đọc sách, Thơ, Truyện
16:00 – 16:15Uống sữa
16:15 – 17:00Trẻ chơi tự do – Trả trẻ