Chương trình giáo dục

two green moutains

Daisy Home theo đuổi chương trình giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế, tập trung vào cách tiếp cận đa giác quan như một nền tảng cho sự phát triển của mọi đứa trẻ. Sự học tập của trẻ được thông qua trò chơi và thực hành khám phá. Với đội ngũ giáo viên chất lượng, trẻ sẽ được tiếp cận với chương trình học sống động, nhiều trải nghiệm và tương tác. Các hoạt động cá thể và đội nhóm được kết hợp trong chương trình giảng dạy nhằm giúp trẻ đạt được sự cân bằng, dễ dàng kết nối với người khác và trở nên hạnh phúc.

three children are reading books

Quan điểm giáo dục của chúng tôi đề cao tinh thần yêu thích học tập, giải quyết vấn đề, kích thích sự tò mò, khám phá và quan sát, từ đó, xây dựng nền tảng phát triển vững chắc cho tương lai của trẻ. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến học tập thông qua hoạt động vui chơi trong một môi trường được thiết kế nhằm khơi dậy cảm hứng khám phá, độc lập và gia tăng tương tác xã hội. Trẻ được khuyến khích khả năng tự hỗ trợ bản thân, chủ động và trở nên tự tin để phát triển lòng tự tôn cũng như năng lực xã hội. Tại Daisy Home, chúng tôi tin tưởng rằng, đây là những điều kiện quan trọng giúp trẻ em cảm thấy tin tưởng và thoải mái trong chính môi trường học tập.

a girl is drawing a picture

Hoạt động học tập và phát triển của trẻ không chỉ diễn ra trong khuôn viên bên trong nhà trường mà còn được mở rộng và đảm bảo an toàn với không gian bên ngoài. Chúng tôi hiểu rằng, khi trẻ được tiếp xúc với cuộc sống xã hội và gần gũi với thiên nhiên, trẻ sẽ được khám phá xung quanh và thực hành những bài tập nâng cao trí tưởng tượng. Để đạt được mục tiêu này, Daisy Home xây dựng chương trình dựa trên nền tảng Giáo dục sớm, bao gồm 07 lĩnh vực sau đây:

daisy home preschool education program