Nhà khám phá năng động và đam mê

two green moutains
three green moutains
post-value-light

Daisy Home là nơi học sinh có khả năng nhận thức và tin tưởng vào chính mình về sự thực hành và khám phá thế giới xung quanh một cách chủ động. Từ môi trường này, trẻ em sẽ hình thành tính độc lập, đam mê tìm tòi, học hỏi, tạo dựng nền tảng tư duy, đồng thời tự tin thể hiện bản thân, tôn trọng chính mình và người khác, phát triển trong sự tương đồng và sự khác biệt với mọi người.

Posted in Giá trị cốt lõi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *